Powrót

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 1.01.2015 r.

Informujemy, że 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

  1. Regulaminie świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  2. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego ;
  3. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
  4. Regulaminie usługi Depozyty@24 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany wprowadzone w ww. regulaminach wynikają ze zmiany „Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" (Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.), która wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r., uwzględniają zmianę „Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych" (Dz.U. z 2014 r. poz. 873), a także planowane wdrożenie od 1 stycznia 2015 r. modyfikacji w systemach i procedurach bankowych.

Znowelizowane regulaminy w pełnym brzmieniu oraz informacje o szczegółach dokonanych zmian są udostępnione na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl w zakładce „Aktualności" oraz w zakładkach tematycznych produktów.

Informujemy ponadto, że zgodnie z postanowieniami ww. regulaminów posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do pisemnego złożenia sprzeciwu wobec zmian wraz z wypowiedzeniem umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, liczonego od dnia umieszczenia przez bank komunikatu w systemie bankowości elektronicznej lub przesłania informacji na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej. Jeżeli posiadacz rachunku nie złoży takiego oświadczenia w powyższym terminie, przyjmuje się, że wyraża zgodę na zmiany.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz Oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.

 

Pliki do pobrania