Powrót

Zmiany w regulaminach BGK obowiązujące od 1 lipca 2018 r.

Zmiany w regulaminach dotyczących rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych oraz usługi Sumy Depozytowe.

 

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach banku:

 1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.
  Zmiany wprowadzone w ww. regulaminach wynikają z:
  1. dostosowania do przepisów:
   • Ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw w zakresie rachunków VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności,
   • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  2. zmian porządkowych.
 2. Regulaminie usługi Sumy Depozytowe w Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakresie doprecyzowania postanowień, które wykluczają możliwość przeprowadzania na rachunkach sum depozytowych oraz na rachunkach technicznych otwartych do obsługi rachunków sum depozytowych wykluczają płatności, których elementem jest podatek VAT.

Regulaminy są udostępnione na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl w zakładce „Aktualności” oraz w zakładkach tematycznych produktów.

Więcej informacji o Split Payment pod adresem www.bgk.pl/bgk24 .

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz oddziałów BGK są do Państwa dyspozycji.

Pliki do pobrania