Powrót

Zmiany w regulaminach bankowych oraz Taryfie opłat i prowizji BGK obowiązujące od 20 grudnia 2018 r.

Zmiany w regulaminach dot. rachunków bankowych, w tym podlegających konsolidacji finansów publicznych, bankowości elektronicznej, kart płatniczych oraz Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych.

 

Informujemy, że od 20 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulacjach bankowych w BGK:

1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.


2. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakresie:

1) dostosowania do przepisów:
a) Nowelizacji Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w szczególności:
• skróceniu terminów rozpatrywania reklamacji transakcji płatniczej,
• zmianie godzin granicznych oraz opcji kosztowych dla przelewów zagranicznych.
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
c) Nowelizacji Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2) zmian porządkowych o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym i organizacyjnym.


3. Regulaminie kart płatniczych Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące nowelizacji Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz wdrażanej funkcjonalności realizowania   transakcji zbliżeniowych. Wyjaśnieniu podlegają najważniejsze zagadnienia związanie z uruchomieniem i obsługą nowej usługi.


4. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków powierniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego
dotyczące wprowadzenia niezbędnych klauzul wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w     związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz idących za tym zmian porządkowych.

 

5. Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczące usunięcia    postanowień związanych z wycofywanym z użytkowania systemem BGK@24BIZNES, ujednolicenia trybów zmiany Regulaminu 
i Taryfy opłat i prowizji oraz rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami regulaminów rachunków bankowych.

 

6. Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych, dotyczące:  
1) dostosowania do przepisów:
a) Nowelizacji Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
b) Nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 15 grudnia 2017 roku,
c) Nowelizacji Ustawy z dnia 10 maja 2018 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2) zmian porządkowych o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym i organizacyjnym.

Szczegółowe zmiany w Taryfie opłat i prowizji zostały przedstawione poniżej.

 

7. Regulaminie zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące:
1) dostosowania do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
2) zmiany nazwy, adresu siedziby oraz adresu strony internetowej Pośrednika kasowego Banku Zachodniego WBK S.A.


Regulaminy oraz Taryfa opłat i prowizji są udostępnione na stronie internetowej BGK pod adresem www.bgk.pl w zakładce „Aktualności” oraz w zakładkach tematycznych produktów.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy BGK Linii oraz Regionów BGK są do Państwa dyspozycji.

Pliki do pobrania