Minister Finansów dokonał 18 stycznia 2015 r. następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego:

  • powołał na Przewodniczącego Rady Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Leszka Skibę.
  • powołał na członków Rady Piotra Kozińskiego oraz Jerzego Szmita;
  • odwołał ze składu Rady Pawła Olszewskiego.

Pełny skład Rady Nadzorczej BGK znajduje się na stronie internetowej

www.bgk.pl/o-banku/wladze/

.