Powrót

Zmiana w Taryfie opłat i prowizji dla przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) informuje, że od 15 lipca 2013 r. wprowadza zmianę do „Taryfy opłat i prowizji dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych".

Zmianie ulega stawka prowizji za wpłaty gotówkowe zamknięte w PLN realizowane w Oddziałach BGK lub do wrzutni nocnej.
Nowa stawka prowizji za wpłaty gotówkowe zamknięte w PLN realizowane w Oddziałach BGK lub do wrzutni nocnej kształtuje się na następującym poziomie: 0,30% kwoty transakcji, min. 10,00 zł.

W przypadku niezaakceptowania zmienionych warunków, posiadacz rachunku ma prawo rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia wyświetlenia komunikatu w systemie bankowości elektronicznej BGK@24Biznes, zgodnie z postanowieniami właściwego regulaminu, tj.: „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego" lub „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego".