Powrót

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

Zmiana terminu zakończenia 6 konkursu w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

 

Mając na uwadze ryzyko negatywnego wpływu aktualnego zagrożenia epidemicznego na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie, w tym zwłaszcza sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej podjął decyzję o wydłużeniu obecnego naboru nr 6 do 24 czerwca br. do godz. 16.00 (pierwotny termin 23 kwietnia br.).

 

Wydłużenie terminu składania wniosków jest odpowiedzią na płynące do nas głosy przedsiębiorców, banków kredytujących oraz innych współpracujących instytucji wskazujących na potencjalne problemy kadrowe firm w okresie zagrożenia epidemicznego, które uniemożliwiłyby złożenie wniosku w pierwotnym terminie oraz ograniczoną dostępność doradców kredytowych w bankach kredytujących, przez co uzyskanie promesy udzielenia kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego może obecnie trwać dłużej niż dotychczas.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że planujemy w najbliższym czasie wprowadzić możliwość przeprowadzania spotkań członków paneli ekspertów z wnioskodawcami za pośrednictwem łącz teleinformatycznych.

 

O wprowadzeniu tej zmiany poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 

Wyrażamy nadzieję, że powyższe zmiany spotkają się z pozytywnym odbiorem wśród naszych Klientów. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu w formie mejlowej na skrzynkę fkt@bgk.pl