Powrót

Zmiana taryfy opłat i prowizji oraz wybranych regulaminów

Informujemy, że 1 września 2015 r. zmianie ulegają:

  1. Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych;
  2. Regulamin dokonywania operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Regulamin realizowania wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej;
  3. Regulamin usługi Bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych.

Zakres zmian:

1. Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych

  • zniesienie opłaty miesięcznej za użytkowanie karty Visa Business Debit,
  • zmiana opłat i prowizji za realizację operacji gotówkowych w oddziale BGK.

Pozostałe modyfikacje mają charakter porządkowy.

Mając na uwadze zmianę stawek opłat i prowizji w zakresie operacji gotówkowych realizowanych w oddziałach BGK, zachęcamy do zapoznania się z ofertą zastępczej obsługi kasowej we współpracujących z BGK urzędach pocztowych i placówkach Banku PEKAO S.A. Ulotka informacyjna dotycząca dostępnych funkcjonalności została załączona do niniejszego komunikatu.

2. Regulamin dokonywania operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Regulamin realizowania wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej

W miejsce obowiązujących: Regulaminu dokonywania operacji gotówkowych za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Regulaminu realizowania wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej wprowadza się nowy regulamin, tj. Regulamin zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego, który obejmuje wszystkie dostępne w ramach zastępczej obsługi kasowej (ZOK) funkcjonalności.

Dodatkowo, wprowadza się modyfikacje dotyczące sposobu realizowania operacji gotówkowych, w szczególności pod względem:

  • ujednolicenia godzin granicznych w zakresie terminu udostępnienia środków do wypłaty gotówkowej otwartej,
  • aktualizacji formatu zleceń otwartych, tj. dyspozycji składanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej przy użyciu opcji „Zlecenia otwarte".

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowana została instrukcja użytkowania operacji gotówkowych w systemie bankowości elektronicznej BGK@24Biznes. Informacje dotyczące obsługi ZOK wyłączono z ogólnej instrukcji użytkownika systemu bankowości elektronicznej i wprowadzono nowy, dedykowany wyłącznie tej funkcjonalności dokument.

3. Regulamin usługi Bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych
Obecnie obowiązujący Regulamin usługi Bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych zastępuje się nowym Regulaminem świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zmiana wynika z przygotowań do wdrożenia nowego systemu bankowości elektronicznej. Dodatkowo, w celu poprawienia bezpieczeństwa świadczonych przez bank usług bankowości elektronicznej, wprowadza się możliwość zastosowania dodatkowej autoryzacji złożonej dyspozycji finansowej.

Pełna treść nowych dokumentów dostępna jest poniżej w plikach do pobrania.

Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu wobec zmian na zasadach regulaminowych.

Pliki do pobrania