Powrót

Zmiana alokacji środków w ramach I konkursu - woj. mazowieckie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na mocy decyzji Ministerstwa Rozwoju z dnia 24 października 2016 r. uległa zmianie alokacja środków dla projektów realizowanych w województwie mazowieckim w ramach I konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Pierwotna kwota 55 600 000,00 zł została zwiększona do kwoty 64 500 000,00 zł, przy jednoczesnym braku zmiany alokacji na cały konkurs.