Powrót

Zgoda KNF na powołanie Dariusza Daniluka na Prezesa Zarządu BGK

Komisja Nadzoru Finansowego na 137. posiedzeniu w dniu 20 września 2011 r. jednogłośnie wyraziła zgodę, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późn. zm.), na powołanie Dariusza Daniluka na Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Decyzja Komisji potwierdza, iż Dariusz Daniluk daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem. Dariusz Daniluk od 20 kwietnia 2011 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu BGK. Drugim Członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego posiadającym zgodę KNF jest Andrzej Ladko nadzorujący obszar ryzyka działalności bankowej oraz finansów.

 

Dariusz Daniluk w latach 2008 - 2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu prawa i ekonomii Wspólnot Europejskich na UW oraz studia z zakresu międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie w Southampton. Pracował w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Departamencie Zagranicznym Narodowego Banku Polskiego, a następnie w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Był przedstawicielem Ministra Finansów w Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2008 - 2011 oraz przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2009 - 2011. Był członkiem Komitetu Audytorów Wewnętrznych w Europejskim Banku Centralnym. Publikował prace m.in. z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego oraz regulacji usług finansowych.