Powrót

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego nowej kadencji

W związku z upływającą 30 czerwca 2012 r. kadencją Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Rada Nadzorcza na posiedzeniu 19 czerwca 2012 r. powołała Zarząd nowej 5-letniej kadencji w następującym składzie:


1. Dariusza Daniluka - na wniosek Ministra Finansów na stanowisko Prezesa Zarządu.
2. Jarosława Bełdowskiego - na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na stanowisko Wiceprezesa - Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu (od 9 lipca 2012 r.)
3. Na wniosek Prezesa Zarządu BGK na stanowiska wiceprezesów:
Wojciecha Kowalczyka
Andrzeja Ladko
Ryszarda Słowińskiego

Nowa wspólna kadencja Zarządu BGK rozpocznie się 1 lipca 2012 r.