Powrót

Zaproszenie do udziału w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”

W związku z panującą pandemią COVID-19 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków aplikacyjnych w Konkursie o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej". Termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 31 lipca 2020 r. Z uwagi na skutki pandemii, ogłoszenie wyników Konkursu w edycji 2020, wyjątkowo odbędzie się w postaci relacji on-line, m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl  oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Serdecznie zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (PES), w tym przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój PES. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Transmisja wręczenia nagród oraz prezentacja laureatów i podmiotów certyfikowanych za  pośrednictwem strony internetowej Konkursu oraz forów społecznościowych, będzie doskonałą okazją dla nagrodzonych podmiotów do promowania ich działalności i uznaniem dla samorządów, które troszczą się o rozwój sektora ekonomii społecznej i solidarnej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Działaniu 2.9 PO WER, realizowanego w partnerstwie przez: 

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera
  • Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera. 

 

W ramach tegorocznej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w pięciu kategoriach: 

1.Kategoria I. Debiut roku. 

2.Kategoria II. Najlepszy pracodawca. 

3.Kategoria III. Sukces rynkowy. 

4.Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS. 

5.Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd. 

 

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie: 

  1. Za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci); 
  2. Za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane);
  3. W ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii);
  4. Laureaci z kategorii I-IV (miejsca 1-3) otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021. 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrpips.gov.pl 

 

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2020 r. 

 

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9-14), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl