Powrót

Zapraszamy na warsztaty "Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP"

 

 

"Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP"

21 września 2018 r., godz. 11.00-13.30, Olszanica (www.palacwolszanicy.pl)

Rejestracja uczestników 10.30 – 11.00

 

Agenda

 1. Otwarcie spotkania

      Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

2.Razem można więcej – wykorzystanie walorów Bieszczad w tworzeniu sieciowych produktów turystycznych

     - przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o dofinansowanie w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia

      Katarzyna Józefowicz, Sebastian Głąbicki – eksperci, PARP

3.Green Velo i nie tylko – preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki

      - przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o pożyczki w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

       Michał Pękalski – kierownik Funduszu Pożyczkowego, MARR S.A.

4.Działaj lokalnie – wsparcie dla przedsiębiorców z Bieszczad

        - przedstawienie zakresu i zasad ubiegania się o dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

      Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Dyrektor Departamentu Wspierania  Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                

5. Sesja pytań i odpowiedzi/ konsultacje indywidualne

 

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby wziąć udział z wydarzeniu: https://www.polskawschodnia.gov.pl/rejestracja-na-spotkanie-przedsiebiorcze-bieszczady-szanse-dla-msp/

 

Partner