W nawiązaniu do oświadczenia w sprawie zakupu centralnego systemu bankowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego opublikowanego 21 marca 2012 r. na stronie internetowej BGK, bank informuje, iż do dialogu konkurencyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usługą utrzymania", zaprosi niżej wymienione podmioty:

- Konsorcjum - Accenture Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa wraz z Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul Wołowska 6, 51-116 Wrocław oraz

- Konsorcjum - Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa wraz z Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa.