Powrót

Zakończyła się Ogólnopolska Konferencja dla JST

W dniach 15-16 czerwca 2011r. w Warszawie, w hotelu Sofitel Victoria, odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja - „Przyszłość finansów samorządów terytorialnych - dochody, inwestycje, dług" zorganizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 350 przedstawicieli władz miast, powiatów, gmin i województw. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Celem organizowanych cyklicznie (od 2005r.) przez BGK konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami zaangażowanymi w kreowanie i realizację polityki rozwoju. Konferencję poprzedził cykl seminariów eksperckich, będących odpowiedzią na potrzebę debaty w kluczowych dla samorządów tematach. - Naszym zdaniem warto, aby samorządy, wraz z instytucjami państwowymi zaangażowanymi w obsługę i rozwój JST, wypracowały nową formułę wymiany doświadczeń. BGK chce aktywnie zaangażować się w realizację tego typu przedsięwzięć, oferując swoje kompetencje, wiedzę i doświadczenie w tym zakresie - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.

Temat dwudniowej konferencji „Przyszłość finansów samorządów terytorialnych - dochody, inwestycje, dług" dotyczył sytuacji samorządów w kontekście ich dalszych planów rozwojowych oraz absorpcji środków unijnych.

Pierwszego dnia obrad w trakcie sesji odbyły się dwa panele tematyczne:
• Finanse a rozwój gospodarczo-społeczny
• Dochody, dług - możliwość finansowania inwestycji

Drugiego dnia konferencji przeprowadzone zostały trzy seminaria tematyczne:
• Ryzyko komunalne w projektach PPP
• Finansowanie ochrony zdrowia po wejściu w życie pakietu ustaw zdrowotnych
• Finanse JST - inwestycje, rozwój gospodarczy

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Izb Obrachunkowych, reprezentanci wszystkich ogólnopolskich korporacji samorządowych, szkół wyższych, niezależni eksperci.

Konferencję zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z ogólnopolskimi korporacjami samorządowymi: Związkiem Województw RP, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Miasteczek Polskich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Konferencja została w całości sfinansowana ze środków PHARE.