Powrót

Zakończenie IV naboru wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

24 maja 2018 r. o godz. 16.00 Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpoczął się 15 lutego 2018 r. Zainteresowanie wsparciem w postaci częściowej spłaty kredytu technologicznego ponownie przerosło dostępną pulę środków – wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ok. 740 mln zł wobec alokacji na konkurs na poziomie 550 mln zł. W ramach trzech rund konkursu do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło łącznie 257 wniosków o dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości 1,5 mld zł.

Wyniki oceny projektów złożonych w ramach I rundy naboru zostały już opublikowane na stronie www Banku Gospodarstwa Krajowego, obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków złożonych w II rundzie, która zakończy się prawdopodobnie na początku czerwca br.