Za nami czwarta konferencja Funduszu Trójmorza

Słoweński bank rozwoju SID Banka zorganizował w piątek 6 listopada w Lublanie kolejną edycję konferencji Funduszu Trójmorza. To czwarte - po Bukareszcie, Warszawie i Rydze – spotkanie, podczas którego rozmawiano o Funduszu Trójmorza - jego roli, obszarach działania i o tym, jak może odpowiedzieć na potrzeby naszej części Europy.

Przedstawiciele Funduszu Trójmorza spotkali się wirtualnie ze słoweńskimi mediami oraz z lokalną administracją i biznesem. Wśród prelegentów byli Beata Daszyńska-Muzyczka, przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i prezes BGK oraz Paweł Nierada, członek rady nadzorczej Funduszu i pierwszy wiceprezes BGK.

„Cieszę się ogromnie, że mimo panującego lockdownu udaje nam się utrzymać wysokie tempo pracy przy Funduszu Trójmorza. Spotkanie w Lublanie jest kolejnym po Tallinnie, gdzie wspólnie pokazujemy jak ważnym przedsięwzięciem dla całego naszego regionu jest Fundusz Trójmorza” – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza i prezes BGK.

Gościem specjalnym konferencji byli przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy zaprezentowali raport opisujący potencjał gospodarczy regionu, a także zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne.

Fundusz Trójmorza jest ekonomicznym wymiarem Ini­cjatywy Trójmorza i wehikułem inwe­stycyjnym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie. Do Funduszu przystąpiły Polska, Rumunia, Estonia i Łotwa, a kolejne kraje regionu są w trakcie procedur akcesyjnych. Łącznie akcjonariusze zadeklarowali zaangażowanie w Fundusz na poziomie ponad 800 mln euro.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest inicjatorem, współzałożycielem i głównym inwestorem w Funduszu Trójmorza.

Następne konferencje Funduszu Trójmorza mają odbyć się w 2021 r. w kolejnych stolicach państw regionu.