Powrót

XIII Konferencja BGK dla JST - Strategie finansowe projektów rozwojowych – podsumowanie

XIII Konferencja BGK dla JST - Strategie finansowe projektów rozwojowych – podsumowanie

24-25 maja odbyła się XIII Ogólnopolska konferencja BGK dla jednostek samorządu terytorialnego pn. Strategie finansowe projektów rozwojowych. W spotkaniu wzięło udział blisko 500 uczestników – przedstawicieli władz samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse w jednostkach samorządu terytorialnego, a także instytucji rządowych oferujących wsparcie w realizacji inwestycji. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w czasie konferencji było kreatywne myślenie o mieście, czyste powietrze w miastach, zrównoważony rozwój infrastruktury miejskiej, a także mieszkalnictwo i zintegrowany transport.

Konferencja corocznie organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest jednym z najważniejszych miejsc debaty na temat kierunków rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i narzędzi jego finansowania. W tym roku partnerami wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przy współorganizacji ogólnopolskich korporacji samorządowych. Konferencję swoim patronatem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Rozwój jednostek samorządu terytorialnego ma bardzo wielowątkowy charakter, ponieważ związany jest z wieloma elementami mającymi wpływ na jakość życia mieszkańców. Rozwój gospodarczy, rozbudowa infrastruktury mieszkalnej, energetyka, zintegrowany transport publiczny to tylko kilka z obszarów, które mają wpływ na zrównoważony rozwój jednostek samorządowych. Wszystkie te obszary podlegają w ostatnich latach dynamicznym przemianom wynikającym z przemian technologicznych, rosnących potrzeb społecznych, czy wymagań konkurencyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia wsparcie w wielu obszarach, które są ważne dla inwestycji realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym i jest partnerem jednostek samorządowych w działaniach rozwojowych – podkreśliła Pani Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes BGK.

Konferencja składała się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich koncentrowano się na nowych kierunkach myślenia o rozwoju określanych jako kreatywne myślenie o mieście. Prof. J. Hausner zwrócił uwagę na konieczność szukania zasobów rozwojowych wewnątrz jednostek samorządowych, a nie koncentrowaniu się wyłącznie na zewnętrznych tendencjach. Prof. T. Markowski podkreślał konieczność przedefiniowania relacji rząd-miasta. Jest to istotny element bez którego nie trudno będzie rozwiązać m.in. takie problemy jak czyste powietrze w miastach, które było przedmiotem dyskusji w kolejnej części sesji plenarnej. Przedstawiono w nim główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza, a także działania, które podejmowane są przez rząd i samorządy w skali lokalnej. Minister J. Emilewicz zwróciła uwagę, że od początku lat 90. w Polsce nie mieliśmy kompleksowego programu na rzecz poprawy jakości powietrza. Ostatnie działania Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, a także Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii pozwalają skoordynować działania wielu podmiotów publicznych, a także pozarządowych. Kolejna część sesji plenarnej poświęcona została inwestycją infrastrukturalnym. Minister K. Smoliński oraz M. Barszcz z BGK Nieruchomości przedstawili najbliższą agendę działań legislacyjnych i finansowych dotyczących programu Mieszkaniu plus. Pierwszy dzień zakończyła dyskusja na temat inwestycji energetycznych i transportowych, w której wzięli udział Adam. Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Paweł Borys z Polskiego Funduszu Rozwoju, a także przedstawiciele strony samorządowej, którzy zwracali uwagę na możliwości jakie daje wykorzystanie nowoczesnych narzędzi finansowania inwestycji i dostępnych rozwiązań technicznych.

Druga część konferencji miała charakter seminaryjny. Jakie są narzędzia finansowania inwestycji mieszkaniowych oferowanych przez BGK? Jakie są potrzeby inwestycyjne samorządów w obszarze energetyki i transportu? W jakim kierunku powinien rozwijać się transport publicznych w miastach? To najważniejsze pytania, na jakie odpowiadano w trakcie drugiego dnia konferencji. Inwestycje w transport niskoemisyjny, wykorzystanie energii cieplnej z odpadów, efekty pilotażu programu Mieszkanie plus to przykładowe projekty realizowane przez jednostki samorządowe, które były przedmiotem dyskusji.

Inwestycje mieszkaniowe, transportowe i energetyczne, dbanie o jakość powietrza, a także kreatywne myślenie o mieście to wątki, które zdominowały debatę o rozwoju podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój oferty współpracy banku dla jednostek samorządowych oraz działania podejmowane w skali lokalnej pozwalają stwierdzić, że poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dynamicznie rozwijały się w przyszłości.  

 

Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu

Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich    

Felieton TVP info

Felieton Rzeczpospolita TV - https://youtu.be/WhGip34G5VM