Powrót

Wysyp wniosków w dwóch rządowych programach mieszkaniowych.

155 wniosków na utworzenie 3 960 mieszkań wpłynęło we wrześniu do Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestorzy wnioskują o ponad 380 mln zł. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa przez BGK wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Jesienią odbył się nabór wniosków w dwóch programach realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które wchodzą w skład Narodowego Programu Mieszkaniowego i szerokiego pakietu Mieszkanie Plus. Chodzi o rządowy program tworzenia mieszkań socjalnych, komunalnych, chronionych, domów dla bezdomnych i noclegowni oraz program społecznego budownictwa czynszowego (SBC). W obydwu programach, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wpłynęło do BGK łącznie 155 wniosków na utworzenie 3 960 mieszkań. Finansowanie, o które starają się jednostki samorządu terytorialnego, spółki gminne, tbs-y i spółdzielnie mieszkaniowe wynosi ponad 380 mln zł.

- Od kilkunastu lat budujemy nasze unikalne kompetencje w finansowaniu mieszkalnictwa, zarówno poprzez obsługę programów rządowych, jak też nasze własne inicjatywy. Cieszę się, że Bank Gospodarstwa Krajowego wykorzystuje te doświadczenia na rzecz Narodowego Programu Mieszkaniowego. To pierwszy tak kompleksowy plan, który sukcesywnie będzie eliminował deficyt mieszkaniowy – stwierdził Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu BGK. 

W jesiennej edycji pierwszego z programów, wspierającego budownictwo socjalne i komunalne, do BGK wpłynęły 104 wnioski o łącznej wartości ponad 111 mln zł. Powstanie dzięki nim 1 660 mieszkań dla najuboższych, w tym: 750 mieszkań komunalnych, 890 lokali socjalnych, 8 mieszkań chronionych i 12 miejsc w domach dla bezdomnych. Większość, bo aż 101 wniosków złożyły gminy, dwa wnioski wpłynęły od spółek gminnych, a jeden z powiatu. Najbardziej aktywnymi w tej edycji programu okazały się województwa: śląskie (30 proc. mieszkań objętych wnioskami) i zachodniopomorskie (10 proc. mieszkań objętych wnioskami).

- Obecnie sprawdzamy poprawność złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym. Pula środków do wykorzystania w tej edycji wynosi 75 mln zł. Lista zakwalifikowanych wniosków ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej do końca grudnia – mówi Przemysław Osuch, zastępca dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego już od 10 lat efektywnie wspiera m.in. samorządy w realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia lokali najuboższym mieszkańcom. Jest realizowany w formie bezzwrotnego finansowania projektów budowlanych lub remontowych oraz kupna lokali lub budynków. Wysokość wsparcia w zależności od przedsięwzięcia może wynieść od 30 do 55 proc. wartości inwestycji. O dofinansowanie mogą starać się gminy, spółki gminne, związki międzygminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego. Dotychczas BGK przyznał beneficjentom bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 945 mln zł, co pozwoliło na realizację 1 382 przedsięwzięć mieszkaniowych o łącznej wartości ponad 2,87 mld zł.

Bank zakończył również nabór wniosków do drugiego programu - społecznego budownictwa czynszowego - który podobnie jak program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego stanowi element szeroko pojętego pakietu Mieszkanie Plus, a także Narodowego Programu Mieszkaniowego. - We wrześniu 37 wnioskodawców złożyło 51 wniosków o udzielenie kredytów preferencyjnych na łączną kwotę blisko 270 mln zł. Udzielenie przez BGK finansowania w pełnej wnioskowanej kwocie pozwoliłoby na wybudowanie ok. 2 300 mieszkań o łącznej wartości prawie pół miliarda złotych – tłumaczy Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program SBC, jako składnik pakietu M+, działa pełną parą – BGK podpisał już prawie 40 umów kredytu na łączną kwotę przekraczającą 180 mln zł, obejmujących budowę prawie 1 700 mieszkań. Kolejne umowy zawierane są na bieżąco. Pierwsi najemcy wprowadzili się już do swoich mieszkań – w Krośnie, Tomaszowie Mazowieckim, Zielonej Górze, Rudzie Śląskiej, Jelczu-Laskowicach oraz Wrocławiu.

Kolejny nabór wniosków w programie SBC zostanie najprawdopodobniej przeprowadzony w marcu 2018 r. Ma to umożliwić obecnie nowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów, które w miejsce jednej, wrześniowej edycji w każdym roku wprowadza dwa nabory wniosków.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.