Powrót

Wystartował cykl edukacyjnych spotkań online - #idearozwojubiznesu

Nasza wiedza - Twój rozwój, weź udział w cyklu wideokonferencji i poznaj nowe możliwości rozwoju, #idearozwojubiznesu. Logotypy: PARP Grupa PFR, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Idea Rozwoju Twojego Biznesu cykl spotkań online

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości razem z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zapraszają na cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców.

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to spotkania poświęcone pakietowi rozwiązań przygotowanych przez rząd, które wesprą właścicieli firm w prowadzeniu działalności gospodarczej, również tych które zostały dotknięte skutkami pandemii. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali eksperci z 19 instytucji, w tym m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, KUKE czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W trakcie wideokonferencji, które będą odbywały się regularnie od września do grudnia br. zostaną poruszone m.in. tematy: budownictwa, aspektów prawnych przy wprowadzaniu firmy na rynki zagraniczne, korzystania przez biznes z cyfryzacji administracji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, regulacji zamówień publicznych czy pozyskiwania i utrzymywania młodych pracowników. Przedsiębiorcy dowiedzą się też więcej o Systemie Rejestrów w Turystyce, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków czy Funduszu Pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości.

Każde spotkanie składa się indywidualnych prelekcji zaproszonych ekspertów, moderowanej dyskusji na najważniejsze z poruszonych tematów, a także odpowiedzi na pytania uczestników.

Konferencje z cyklu #idearozwojubiznesu są transmitowane na stronie internetowej PARP. Na tej samej stronie znajduje się aktualny harmonogram najbliższych wideokonferencji.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.