Powrót

Wysoka pozycja BGK w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

BGK w tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF) poprawił swoją pozycję w zestawieniu ogólnym aż o 7 miejsc w porównaniu do 2014 r. Wyniki ROF zostały ogłoszone 22 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ranking przygotował Dziennik Gazeta Prawna i PwC pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest zestawieniem największych spółek w Polsce, które są oceniane pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Daje możliwość porównania wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami i branżami oraz ułatwia porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Ranking powstaje na podstawie wyników ankiety, która co roku jest modyfikowana. W tej edycji zawartych było 60 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z pięciu obszarów CSR: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie.

BGK zajął 20 miejsce na 65 firm w ogólnym rankingu, poprawiając swój wynik z 2014 r. o 7 pozycji, oraz 5 miejsce w zestawieniu branżowym „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy", co stanowi awans aż o 15 pozycji względem ubiegłego roku! Tym samym wyprzedziliśmy takie firmy jak: PKO Bank Polski, PZU SA czy Bank Millenium.
Nasz bank zgromadził łącznie 485 punktów (o 26 więcej niż w 2014 r.). Na szczególną uwagę zasługuje kategoria „zaangażowanie społeczne", w której otrzymaliśmy maksymalną ilość 100 punktów (66 pkt. w 2014 r.) oraz kategoria „innowacyjność społeczna" z 92 punktami (76 pkt. w 2014 r.).

W ogólnym rankingu zwyciężył DB Schenker Logistic, przed Orange Polska i Polpharmą. W zestawieniu branżowym przed BGK uplasowały się: Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Zachodni WBK, Provident, Bank BGŻ oraz ING Bank Śląski.

Ranking Odpowiedzialnych Firm został zorganizowany już po raz dziewiąty. Jego wyniki na przestrzeni ostatnich lat wskazują na to, że choć niektóre obszary wymagają jeszcze poprawy, to CSR nie jest krótkotrwałą modą i społeczna odpowiedzialność na stałe zadomowiła się w polskim biznesie.