Powrót

Wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przez TBS/SM

Przypominamy, że w przepisach ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych została wprowadzona możliwość wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu udzielonego przez BGK kredytu PIB/ ze środków b. KFM.

Czytaj więcej