Powrót

Wyniki konkursu „Lidera sprzedaży gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG”

Wyniki konkursu „Lidera sprzedaży gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIG”

22 marca odbyło się wręczenie nagród dla pracowników banków, które wzięły udział w konkursie zorganizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem konkursu było zintensyfikowanie sprzedaży produktu gwarancyjnego dla innowacyjnych firm, w związku z krótkim okresem dostępności ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG (FG POIG). Honorowy patronat nad konkursem objął Związek Banków Polskich.

Konkurs trwał od 1 lipca 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. Do konkursu przystąpiły wszystkie banki udzielające gwarancji ze środków FG POIG w ramach umowy z BGK (10 banków). Z tej grupy, sześć banków spełniło kryterium wykorzystania w 100 proc. limitu POIG, jako warunku koniecznego do wyłonienia liderów sprzedaży.

Laureaci konkursu w rywalizacji wewnątrzbankowej i międzybankowej otrzymali statuetki lidera sprzedaży i dyplomy okolicznościowe, a trzech laureatów rywalizacji międzybankowej otrzymało nagrody rzeczowe - tablety. Wszystkim dyrektorom banków, które przystąpiły do konkursu, zostały wręczone podziękowania za podjętą aktywność.

Laureatami w rywalizacji wewnątrzbankowej zostali:
•    Beata Podleska z Banku Zachodniego WBK,
•    Agnieszka Lorek z PKO Banku Polskiego,
•    Jacek Branny z mBanku,
•    Katarzyna Kurek z SGB-Banku,
•    Tomasz Dzielicki z Alior Banku,
•    Rafał Chudzik z Banku BPS.

W rywalizacji międzybankowej zwyciężyło troje pracowników jednego banku – BZ WBK:

1. Beata Podleska,
2. Alina Sewastynowicz,
3. Krzysztof Migocki.

Uhonorowane zostały również banki biorące udział w konkursie. Bank Zachodni WBK S.A. otrzymał tytuł „Bankowa Kuźnia Liderów” za najwyższe indywidualne kwoty udzielonych gwarancji przez pracowników uczestniczących w konkursie. PKO Bank Polski S.A. zdobył laur „Mistrza Sprzedaży” za najwyższą kwotę udzielonych gwarancji spośród wszystkich banków kredytujących.

Dzięki Funduszowi Gwarancyjnemu z POIG innowacyjni przedsiębiorcy mogli pozyskać 457 mln zł finansowania w bankach komercyjnych. Pula 250 mln zł w funduszu pochodziła z niewykorzystania środków POIG w poprzedniej perspektywie finansowej. Resort rozwoju powierzył je BGK, przeznaczając na zasilenie Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki sprawnej współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego i sektora bankowego, środki te w całości trafiły do przedsiębiorców w ciągu zaledwie roku.

- Współpraca BGK z bankami kredytującymi w ramach FG POIG potwierdziła, że gwarancja jest bardzo efektywnym instrumentem uruchamiania kapitału prywatnego do finansowania przedsiębiorczości, a banki są skutecznym operatorem wykorzystywania środków unijnych dedykowanych finansowaniu MŚP. Muszę podkreślić, że czas na spożytkowanie gwarancji był ograniczony, tym większa zasługa sektora, który zmobilizował swoje siły i niezwykle sprawnie zrealizował program – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu BGK.

- W polskich realiach sektor MŚP bardzo istotnie wpływa na sukces krajowej gospodarki. Dlatego przedsiębiorstwa zawsze były i są niezwykle ważnym klientem dla banków. Konkurencja między bankami wzmacnia starania o pozyskanie nowych firm oraz utrzymanie tych, które są już obsługiwane. Niejednokrotnie jednak poręczenia i gwarancje stanowią istotny element wspierający pozyskanie finansowania określonych projektów. Cieszmy się że jako sektor bankowy możemy uczestniczyć w projektach wspierających i rozwijających obszar gwarancji i poręczeń, takich jak konkurs zorganizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie pozyskiwania środków z Funduszu Gwarancyjnego POIG. Liczymy, że inicjatywy te będą wzmacniały finansowanie przedsiębiorstw, w szczególności tych, którym zależy na dynamicznym rozwoju swojej działalności gospodarczej - podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.