Powrót

Wybrany wykonawca Centralnego Systemu Bankowego BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał w postępowaniu przetargowym ofertę Sygnity S.A. za 53,97 mln zł brutto jako najkorzystniejszą na wykonanie centralnego systemu bankowego. Wartość zamówienia podstawowego w ofercie Sygnity wynosi 40,55 mln zł, pozostałe części zamówienia objęte są prawem opcji.

 

W przetargu oferty złożyły jeszcze dwie firmy: konsorcjum CUBE ITG S.A. i COMP S.A (oferta za 114 mln zł, w tym 91,77 mln zł zamówienie podstawowe) i Asseco Poland S.A. (104 mln zł, w tym 62,94 mln zł zamówienie podstawowe).

Kryteriami oceny ofert były cena (40%) i funkcjonalność (60%). Oferta Sygnity otrzymała 99,67 pkt., Asseco -  99,12 pkt., a konsorcjum CUBE i COMP – 71,42 pkt. 

Wiele z prowadzonych obecnie w banku inicjatyw ma na celu zwiększenie komfortu naszych klientów i podniesienie sprawności  obsługi operacyjnej świadczonej przez bank – wyjaśnia  Piotr Puczyński, wiceprezes Zarządu BGK nadzorujący m.in. pion technologii. - Nowy centralny system bankowy jest kluczowym elementem modernizacji systemów BGK. Pozwoli na realizację rosnącej liczby zadań, jakie wykonuje BGK wspierając rozwój polskiej gospodarki – dodał wiceprezes Puczyński.