Ostatnio podpisaliśmy umowy z instytucjami finansującymi w pięciu województwach: lubelskim, opolskim, podlaskim, pomorskim i podkarpackim. Oferujemy środki na inwestycje związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną i działalnością badawczo-rozwojową MŚP. Do przedsiębiorców trafi łącznie prawie 120 mln złotych.

Środki unijne przyczynią się do rozwoju firm z sektora MŚP i poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Pożyczki oferowane przez instytucje finansujące są udzielane na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe i nie wiążą się z nimi żadne dodatkowe koszty czy prowizje.

Gdzie i na co wziąć pożyczkę?

W województwie lubelskim do instytucji finansujących, które oferują pożyczkę małą (do 250 tys. zł) oraz pożyczkę dużą (powyżej 250 tys. zł do 1 mln zł) dołączyła Lubelska Fundacja Rozwoju. Udostępni ona mikro-, małym i średnim firmom (w tym start-upom) 15 mln złotych. W województwie opolskim Fundacja Rozwoju Śląska dysponuje kwotą 16 mln złotych. Firmy z sektora MŚP, które zmniejszą energochłonność procesów produkcyjnych i zwiększą efektywność energetyczną otrzymają pożyczkę na efektywność energetyczną (do 1,12 mln zł). W województwie podlaskim mikro-, małe i średnie firmy będą mogły skorzystać z oferowanej przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego pożyczki termomodernizacyjnej dla przedsiębiorstw (do 1 mln zł). Uzyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje  poprawiające efektywność energetyczną. Wartość umowy to 14,4 mln złotych. W województwie pomorskim zawarliśmy umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE). Udostępniliśmy środki na nowy produkt – pożyczkę na innowacje (od 200 tys. zł do 5 mln zł) Wsparcie jest przeznaczone dla firm badawczo-rozwojowych na wczesnym etapie rozwoju. Do wykorzystania jest 60 mln złotych. W województwie podkarpackim do grona instytucji finansujących, które udzielają wsparcia w formie pożyczki standardowej (do 120 tys. zł), dołączyła spółka ECDF. Do rozdysponowania wśród przedsiębiorców jest 14 mln złotych.

Z unijnych pożyczek mogą już korzystać przedsiębiorcy z 11 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego i lubuskiego. Wkrótce dołączą do nich jeszcze cztery regiony. 

Aktualną listę instytucji finansujących znajdziesz na tej stronie.