Powrót

Wprowadzenie zmian do Taryfy opłat i prowizji dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych od 15 kwietnia 2014 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) informuje, że od 15 kwietnia 2014 r. wprowadza zmiany do „Taryfy opłat i prowizji dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych".

Modyfikacje dotyczą w szczególności zmiany sposobu naliczania opłat, między innymi w zakresie:

  1. sporządzenia na życzenie Klienta dokumentów, m. in. historii rachunku, duplikatu wyciągu, obrotów na rachunku, w formie wydruku komputerowego, wyciągu z rachunku, każdego dowodu do wyciągu oraz każdego dokumentu rozliczeniowego do wyciągu:
    - obecnie obowiązująca stawka to min. 30,00 zł maks.1 000,00 zł w przypadku dokumentów za rok bieżący i min. 50,00 zł maks. 1 500,00 zł za lata poprzednie,
    - od 15 kwietnia br. wprowadza się stawkę 10,00 zł za stronę, bez względu na okres którego dokument dotyczy;

  2. sporządzenia opinii o Kliencie Banku:
    - obecnie obowiązująca stawka to min. 100,00 zł w przypadku opinii nie zawierającej informacji o zdolności kredytowej Klienta i min. 250,00 zł w przypadku opinii zawierającej informacje o zdolności kredytowej Klienta,
    - od 15 kwietnia br. wprowadza się stawki stałe: 100,00 zł w przypadku opinii nie zawierającej informacji o zdolności kredytowej Klienta i 250,00 zł w przypadku opinii zawierającej informacje zdolności kredytowej Klienta.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stawek obowiązujących od 15 kwietnia br. dostępne są w załączonym poniżej pliku do pobrania: Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych_obowiązująca od 15 kwietnia 2014 r. 

Dla Państwa wygody wyróżniono w dokumencie wszystkie pozycje, które ulegają zmianie.

Pliki do pobrania