Powrót

Wolontariusze BGK wybudowali w czerwcu trzy place zabaw w ramach programu „Przyjazne przedszkole”

Studzian - Przyjazne PrzedszkoleWolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu „Przyjazne przedszkole" Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego wybudowali w czerwcu br. trzy bezpieczne place zabaw przy przedszkolach: w Studzianie (woj. podkarpackie), Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie) i Bielicach (woj. zachodniopomorskie) W budowę zaangażowane były również władze gmin oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli. Obecnie już 900 dzieci uczęszczających do przedszkoli może bezpiecznie i aktywnie spędzać czas na placach zabaw „Przyjaznego przedszkola", wybudowanych w ciągu sześciu lat funkcjonowania programu.

Urządzenia na place zabaw sfinansowała Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. Place zabaw zostały ze środków Fundacji wyposażone m.in. w zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, piaskownice, domki, altany, ławki, kosze na śmieci i tablice regulaminowe. Materiały (piasek, ziemię, żwir) i narzędzia (łopaty, grabie, taczki) niezbędne do budowy dostarczyły gminy i mieszkańcy miejscowości, w których mieszczą się przedszkola. W wakacje mogą z nich korzystać wszystkie dzieci - place są ogólnodostępne.

- Plac zabaw to najpilniejsza potrzeba, realizacja której zapewni małym wychowankom prawidłowy rozwój i poczucie, że są ważni dla dorosłych. Bezpieczny sprzęt do zabawy pozwoli im na doskonalenie sprawności fizycznej oraz sprawi, że nauczyciele przeprowadzą tam z dziećmi wiele atrakcyjnych zabaw i zajęć. Takie miejsce z bezpiecznymi urządzeniami będzie także stwarzało wiele możliwości do dziecięcej rywalizacji i sprawi dzieciom ogromną radość. A przecież, jak mówił Korczak, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" - pisali wolontariusze BGK we wniosku konkursowym.

Pytani w ankiecie, dlaczego biorą udział w programie „Przyjazne przedszkole", wolontariusze BGK odpowiadali najczęściej, że chcą zrobić coś dobrego dla innych, zdobyć nowe doświadczenie oraz spędzić czas ze współpracownikami w miłej atmosferze. Najpopularniejsze odpowiedzi na pytanie, co najbardziej podobało im się w trakcie budowy placu zabaw, brzmiały zaś: spontaniczność i zaangażowanie społeczności lokalnej, jej pomysłowość w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, uśmiechy, które rysowały się na twarzach przedszkolaków, ich zadowolenie oraz podziękowanie.

- Pomoc innym to niezwykłe uczucie, dlatego wolontariusze BGK tak chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia jak program „Przyjazne przedszkole". Pracownicy BGK sami rekomendują społeczności, w których ich zdaniem istnieje duża potrzeba realizacji programu, a potem aktywnie uczestniczą w tworzeniu placu zabaw - mówi Katarzyna Grzegorczyk z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Fundacja BGK, we współpracy z pracownikami Banku, wspiera wiejskie społeczności w rozwoju i poprawie warunków edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Programy edukacyjne Fundacji powstają po to, by dzieci z małych miejscowości mogły za pomocą ciekawych i skutecznych metod poznawać zasady bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie oraz rozwijać swoje umiejętności i zaspokajać ciekawość świata.

Program „Przyjazne Przedszkole" realizowany jest od 2008 roku (wcześniej „Bezpieczny przedszkolak - twórczy przedszkolak") przez Fundację im. J.K. Steczkowskiego, we współpracy z pracownikami Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządami lokalnymi i placówkami przedszkolnymi działającymi na terenach wiejskich.

Program składa się z dwóch stałych elementów:
1. renowacja / budowa przedszkolnego placu zabaw - działanie prowadzone w oparciu o pracę wolontariuszy z BGK oraz mieszkańców wybranej społeczności;
2. szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - tematyka szkoleń dotyczy zasad bezpiecznego zachowania się dzieci w społeczeństwie i praw dziecka. Warsztaty dostarczają wiedzę w wymiarze merytorycznym i metodycznym.

Wybór społeczności, w których realizowany jest program, dokonywany jest we współpracy z pracownikami BGK. Pracownicy rekomendują społeczności, w których ich zdaniem istnieje duża potrzeba realizacji programu. Po weryfikacji informacji zawartych w rekomendacjach Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o nawiązaniu współpracy z konkretnymi społecznościami. Pracownicy uczestniczą równie aktywnie w kolejnych etapach programu. We współpracy z mieszkańcami budują bezpieczne place zabaw w wybranych społecznościach.

W tym roku Fundacja otrzymała 21 zgłoszeń przesłanych przez 10 oddziałów BGK. W czerwcu, w trzech wybranych miejscowościach razem z wolontariuszami Banku Gospodarstwa Krajowego Fundacja zbudowała bezpieczne place zabaw. Natomiast jesienią nauczyciele przedszkolni pracujący w tych gminach wezmą udział w szkoleniach, które wzbogacą ich umiejętności pracy z dziećmi.
W latach 2008-2012 Fundacja im. J. K. Steczkowskiego wybudowała w sumie 13 placów zabaw w 11 województwach, w następujących miejscowościach:
• Biertowice (woj. małopolskie)
• Lubomino (woj. warmińsko - mazurskie)
• Przerośl (woj. podlaskie)
• Niedrzwica Duża (woj. lubelskie)
• Bielica (woj. warmińsko - mazurskie)
• Wądroże Wielkie (woj. dolnośląskie)
• Orzechowo (woj. wielkopolskie)
• Potęgowo (woj. pomorskie)
• Tychowo (woj. zachodniopomorskie)
• Rzuchowa (woj. małopolskie)
• Bielice (woj. zachodniopomorskie)
• Bysław (woj. kujawsko-pomorskie)
• Studzian (woj. podkarpackie).

W te prace zaangażowanych było 130 wolontariuszy Banku Gospodarstwa Krajowego z całej Polski. Obecnie już 900 dzieci uczęszczających do przedszkoli może bezpiecznie i aktywnie spędzać czas na placach zabaw „Przyjaznego przedszkola". Wolontariusze przepracowali wspólnie z przedstawicielami lokalnych społeczności około 1300 godzin. Fundacja zrealizowała też 10 cykli szkoleniowych dla grupy 232 nauczycieli przedszkolnych pracujących na terenach wiejskich.