Powrót

Wolontariusze BGK poprowadzili lekcje w gimnazjach

Lekcja w PrątnicyPracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego z całej Polski po raz trzeci przeprowadzili lekcje bankowości w ramach programu „Młody Obywatel". Projekt był organizowany wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wzięło w nim udział 18 wolontariuszy i 350 uczniów. Była to już trzecia edycja programu „Młody Obywatel" organizowana przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pracownicy banku poprowadzili lekcję z bankowości w 19 gimnazjach z całej Polski.

Wolontariusze podkreślali ogromne zaangażowanie młodych osób podczas prowadzonych zajęć i ich bardzo aktywny udział.
„Największym sukcesem jest młodzież z jaką miałam przyjemność spotkać. Cieszy mnie ich postawa i ogromne zaangażowanie. Nie udało mi się ich zanudzić, a to była największa obawa "- mówi jedna z wolontariuszek. „Uczniowie nie chcieli wyjść na przerwę. Padło dużo pytań, co świadczy o dużym zainteresowaniu młodzieży tym tematem" - wspomina inna wolontariuszka.

O popularności akcji świadczy fakt, że niektórzy wolontariusze uczestniczyli w programie po raz drugi, a nawet trzeci. Okazuje się, że było to dla nich inspirujące i bardzo motywujące przedsięwzięcie: - W zajęciach brała udział bardzo dojrzała młodzież z ogromną energią, wiedzą i potencjałem. To jest o tyle ważne, że żyją w środowisku mocno dotkniętym wieloma problemami wynikającymi z braku pracy i emigracji młodych ludzi.

Program realizowany jest we współpracy ze szkołami, którym Centrum Edukacji Obywatelskiej udziela kompleksowego wsparcia. Nauczyciele uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach i kursie internetowym, uczniowie w warsztatach i spotkaniach z animatorami CEO. Wsparcie otrzymuje także każdy wolontariusz.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego rozpoczęła współpracę z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej przy realizacji projektu Młody Obywatel w październiku 2010 roku. Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej. „ Młody Obywatel" ma także uczyć młodzież jak pozyskiwać sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu. Program jest skierowany do nauczycieli, uczniów gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup z innych instytucji oświatowo-kulturalnych.

Misją Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.