Powrót

Wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego zbudowali dziesiąty plac zabaw "Przyjaznego przedszkola"

9 września 2011 r. wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego z oddziału w Tarnowie wraz z lokalną społecznością zbudowali dziesiąty już z kolei plac zabaw w ramach programu „Przyjazne przedszkole" realizowanego przez Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. Jubileuszowy plac zabaw powstał przy przedszkolu w Rzuchowej (woj. małopolskie).

W programie „Przyjazne przedszkole" Fundacja BGK wybiera małe miejscowości, w których przedszkola nie są wyposażone w plac zabaw lub w których urządzenia są zniszczone i nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. Pracownicy banku wraz z przedstawicielami lokalnej społeczności budują place zabaw, a nauczyciele z przedszkola mogą wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć z dziećmi na temat bezpieczeństwa.

Program „Przyjazne przedszkole" realizowany jest od 2008 roku (wcześniej „Bezpieczny przedszkolak - twórczy przedszkolak") przez Fundację im. J. K. Steczkowskiego, we współpracy z pracownikami Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządami lokalnymi i placówkami przedszkolnymi działającymi na terenach wiejskich.

Program składa się z dwóch stałych elementów:
1. renowacja / budowa przedszkolnego placu zabaw - działanie prowadzone w oparciu o pracę wolontariuszy z BGK oraz mieszkańców wybranej społeczności;
2. szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - szkolenia prowadzone przez trenerów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Tematyka szkoleń dotyczy zasad bezpiecznego zachowania się dzieci w społeczeństwie. Warsztaty dostarczają wiedzę w wymiarze merytorycznym i metodycznym.

W latach 2008-2011 Fundacja im. J. K. Steczkowskiego, we współpracy z wolontariuszami BGK, wybudowała dziesięć placów zabaw oraz zorganizowała szkolenia dla kadry przedszkolnej w następujących miejscowościach:
1. Biertowice (woj. małopolskie)
2. Lubomino (woj. warmińsko - mazurskie)
3. Przerośl (woj. podlaskie)
4. Niedrzwica Duża (woj. lubelskie)
5. Bielica (woj. warmińsko - mazurskie)
6. Wądroże Wielkie (woj. dolnośląskie)
7. Orzechowo (woj. wielkopolskie)
8. Potęgowo (woj. pomorskie)
9. Tychowo (woj. zachodniopomorskie)
10. Rzuchowa (woj. małopolskie)