Powrót

Województwo łódzkie ma nowego pośrednika finansowego udzielającego pożyczek dzięki środkom unijnym

 

Kolejna instytucja udzielać będzie wsparcia łódzkim przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JEREMIE. 29 września br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z nowym Pośrednikiem Finansowym , który udzielać będzie pożyczek dzięki środkom unijnym.

Dnia 29 września br. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, w obecności Marszałka województwa łódzkiego Marcina Bugajskiego podpisał umowę z Fundacją Rozwoju Gminy Zelów na kwotę 7 mln zł w ramach konkursu 2.2/2011/ŁRFP.

To pierwsza podpisana umowa w ramach nowej, tegorocznej edycji konkursów na wybór Pośredników Finansowych. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów jest 27 Pośrednikiem Finansowym i 16 Funduszem Pożyczkowym, z którym BGK od początku realizacji projektu zawarł umowę w ramach inicjatywy JEREMIE.

Konkurs 2.2/2011 ogłoszony został we wszystkich województwach, w których realizowana jest inicjatywa JEREMIE. W województwie łódzkim zakończono już nabór wniosków i wsparcie przyznano łącznie
trzem wnioskującym podmiotom. W pozostałych województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz pomorskim, konkurs na wybór Pośredników Finansowych toczy się w trybie otwartym. Do tej pory wnioski złożyło 21 podmiotów na łączną kwotę prawie 300 mln zł. Pula środków przewidziana do przyznania w niniejszym konkursie to ponad 550 mln zł, co oznacza, że cała ta kwota zasili przedsiębiorców z sektora MŚP w pięciu województwach.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jego ideą jest pomoc podmiotom z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności.

Inicjatywa stanowi odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie poprawy dostępu do funduszy wspierających ich rozwój, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Głównymi adresatami inicjatywy JEREMIE są przedsiębiorcy.

 

W Polsce Inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jak Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządza projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.


W ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up.


Więcej informacji na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.