Powrót

Wojciech Kowalczyk przewodniczącym Rady Nadzorczej BGK

10 września Jan Vincent Rostowski, Minister Finansów powołał Wojciecha Kowalczyka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej BGK.

Powołanie na stanowisko nastąpiło na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz.594, z późn.zm.)

Wojciech Kowalczyk jest obecnie Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. Do 24 sierpnia 2012 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BGK.