Powrót

Wojciech Kowalczyk, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu BGK, został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego z 24 sierpnia 2012 r., podjętą w związku z objęciem przez Wojciecha Kowalczyka stanowiska Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Wojciech Kowalczyk przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu BGK.

Wojciech Kowalczyk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BGK od czerwca 2011 r. Do nadzorowanych przez niego obszarów należały: rynki finansowe, sprzedaż produktów bankowych, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zlecona w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i ochrony zdrowia.