Szanowni Państwo,

w związku z wynikami analiz bezpieczeństwa elektronicznych kanałów dostępu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, konieczne jest aktywowanie skuteczniejszych mechanizmów zabezpieczających infrastrukturę banku. Klienci, którzy korzystają z dotychczas spełniających wymagania banku systemów operacyjnych (t.j. np.  MS Windows XP, Windows Vista) oraz przeglądarek internetowych (np.  MS Internet Explorer w wersji 9), dla których producenci przestali świadczyć usługi wsparcia technicznego, mogą po takiej aktywacji utracić lub ograniczyć możliwości korzystania z bankowości elektronicznej banku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wrażliwych informacji oraz środków klientów banku zgromadzonych na rachunkach, bank niezwłocznie zainicjował proces wdrożenia nowych mechanizmów bezpieczeństwa.

Do korzystania z usług bankowości elektronicznej niezbędna jest aktualizacja przeglądarek oraz systemów operacyjnych do wersji wspieranych przez producentów. Istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo podczas pracy w systemach bankowych jest bieżące instalowanie poprawek systemowych , aktualizowanie przeglądarek, jak również systemu bezpieczeństwa wykrywającego wirusy i szkodliwe oprogramowanie przez klientów.

Do dyspozycji klientów pozostaje również infolinia banku, która udzieli wszelkich informacji (tel. 801 598 888 lub 22 599 88 88).

Zmianie uległa również Instrukcja Użytkownika dostępna pod linkami,

www.bgk.pl/bgk24/instrukcja/

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/rachunki-bankowe/bankowosc-internetowa-bgk24-biznes

.