Powrót

Wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME stan na dzień 30 września 2018 r.

Na dzień 30 września 2018 r. wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME wyniosła: 2 276,36 mln zł. BGK udzielił przedsiębiorcom z sektora MŚP łącznie 11 182 gwarancji na kwotę  1 821,09 mln zł. Gwarancja PLG-COSME jest przeznaczona m.in. dla tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku w celu uzyskania kredytu. Zakres gwarancji stanowi 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. zł.

Więcej informacji o zasadach udzielania tych gwarancji oraz lista banków, które oferują gwarancje BGK w ramach programu COSME  znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-bgk-z-regwarancja-efi-w-ramach-programu-cosme-plg-cosme/.