Bank Gospodarstwa Krajowego

działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach
Poddziałania 3.2.2Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach
dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2,
które w okresie lipiec - wrzesień br. odbywać się będą w wybranych miastach województwa wielkopolskiego.

 

Najbliższa sesja warsztatowa – 9 sierpnia 2017 r.  Piła- Inwest-Park, "Kuluary sali Miejskiej", ul. Dąbrowskiego 8

  

Pożyczki JESSICA 2 przeznaczone są na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ramowy Program

9:45 – 10.00Rejestracja, kawa powitalna

Wystąpienia:

10.00  prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego
- Szczegóły oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej

-
Wydatki kwalifikowalne oraz zasady pomocy publicznej
-
Wypełnianie wniosku o pożyczkę oraz niezbędna dokumentacja

11.15   Dyskusja

11.30  wykład przedstawiciela Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.:
          - Uwarunkowania techniczne ubiegania się o pożyczkę Jessica2
          - Przygotowanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego
          - Monitorowanie efektów realizacji projektu

13.00   LUNCH   

13.30   Zakończenie

 

Zarejestruj się

Prosimy o potwierdzenie obecności do 7 sierpnia br.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.