Bank Gospodarstwa Krajowego

 
działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

 Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,


ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach
dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2,
które w okresie lipiec - wrzesień br. odbywać się będą w wybranych miastach
województwa wielkopolskiego.


najbliższa sesja warsztatowa –29 sierpnia 2017 r.Leszno – Ratusz, ul. Rynek 1

 
Pożyczki JESSICA 2 przeznaczone są na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Ramowy Program

11:15 – 11.30Rejestracja, kawa powitalna

Wystąpienia:

11.30    prezentacja przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego:

- Szczegóły oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej

- Wydatki kwalifikowalne oraz zasady pomocy publicznej

Wypełnianie wniosku o pożyczkę oraz niezbędna dokumentacja

12.35     Dyskusja

13.00     wykład przedstawiciela Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.:

Uwarunkowania techniczne ubiegania się o pożyczkę Jessica2

- Przygotowanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego

- Monitorowanie efektów realizacji projektu      

14.30   LUNCH

15.00   Zakończenie      

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do25 sierpnia br.

w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie

www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/warsztaty-jessica2-leszno/

zarejestruj się

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny