Powrót

Aktualności


Bank Gospodarstwa Krajowego

działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach
Poddziałania 3.2.2Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach
dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2,
które w okresie lipiec - wrzesień br. odbywać się będą w wybranych miastach województwa wielkopolskiego.

Pożyczki Jessica2 przeznaczone są na finansowanie projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a także rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski.

Pierwsza sesja warsztatowa – 30 czerwca 2017 r.  KROTOSZYN- Urząd Miejski w Krotoszynie,
ul. Kołłątaja 7 (sala sesyjna) 

  

Pożyczki JESSICA 2 przeznaczone są na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ramowy Program

10:45 – 11.00Rejestracja, kawa powitalna

Wystąpienia:

11.00  prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego
- Szczegóły oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych
oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej

-
Wydatki kwalifikowalne oraz zasady pomocy publicznej
-
Wypełnianie wniosku o pożyczkę oraz niezbędna dokumentacja

12.15   Dyskusja

12.30  wykład przedstawiciela Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.:
          - Uwarunkowania techniczne ubiegania się o pożyczkę Jessica2
          - Przygotowanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego
          - Monitorowanie efektów realizacji projektu

14.00   LUNCH   

14.30   Zakończenie

 

Zarejestruj się

Prosimy o potwierdzenie obecności do 28 czerwca br.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.