Bank Gospodarstwa Krajowego

 
działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

 Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,


ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach
dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2,
które w okresie lipiec - wrzesień br. odbywać się będą w wybranych miastach
województwa wielkopolskiego.


najbliższa sesja warsztatowa – 22 września 2017 r., Konin
Ratusz, ul. Wiosny Ludów 6

 
Pożyczki JESSICA 2 przeznaczone są na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Ramowy Program

10:45 – 11.00Rejestracja, kawa powitalna

Wystąpienia:

11.00    prezentacja przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego:

- Szczegóły oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej

- Wydatki kwalifikowalne oraz zasady pomocy publicznej

Wypełnianie wniosku o pożyczkę oraz niezbędna dokumentacja

12.15     Dyskusja

12.30     wykład przedstawiciela Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.:

Uwarunkowania techniczne ubiegania się o pożyczkę Jessica2

- Przygotowanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego

- Monitorowanie efektów realizacji projektu      

14.00   LUNCH

14.30   Zakończenie      

 

Zarejestruj się

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Prosimy o potwierdzenie obecności do19 września br.