Bank Gospodarstwa Krajowego

 

działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach

 Poddziałania 3.2.2Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

 

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach
dotyczących zasad udzielania pożyczek
JESSICA 2,
które w okresie lipiec - wrzesień br. odbywać się będą w wybranych miastach

województwa wielkopolskiego.

 

najbliższa sesja warsztatowa – 07 września 2017 r. Gniezno– Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11

 

Pożyczki JESSICA 2 przeznaczone są na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Ramowy Program

 

10:45 – 11.00Rejestracja, kawa powitalna

Wystąpienia:

11.00    prezentacja przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego:

-        Szczegóły oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej

-        Wydatki kwalifikowalne oraz zasady pomocy publicznej

-        Wypełnianie wniosku o pożyczkę oraz niezbędna dokumentacja

12.15     Dyskusja

12.30     wykład przedstawiciela Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.:

-        Uwarunkowania techniczne ubiegania się o pożyczkę Jessica2

-        Przygotowanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego

-        Monitorowanie efektów realizacji projektu      

14.00   LUNCH

14.30   Zakończenie      

 

Prosimy o potwierdzenie obecności do 5 września br.

w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/warsztaty-jessica2-gniezno/https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/warsztaty-jessica2-gniezno/

lub mailowo: agnieszka.aniol@bgk.pl

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny