Powrót

Aktualności

Wakacje kredytowe dla klientów BGK

29 lipca 2022 r. wchodzi w życie ustawa umożliwiająca zawieszenie spłaty kredytu, szerzej znane jako tzw. wakacje kredytowe. Z tej możliwości będą mogli skorzystać klienci banku – towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne (w obszarze kredytów na inwestycje mieszkaniowe) oraz indywidualni.

Podstawą prawną wakacji kredytowych jest ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022 poz. 1488, z późn. zm.).

 

Towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki gminne (kredyty na inwestycje mieszkaniowe

Klienci indywidualni

Kto może wnioskować o wakacje kredytowe?

Podmioty,które zaciągnęły w BGK kredyty na budowę lokali mieszkalnych na wynajem lub ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu.

Klienci, którym BGK udzielił kredytu hipotecznego złotówkowego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na jaki okres można zawiesić spłatę kredytu?

Na okres nie dłuższy niż:

 • cztery miesiące w drugim półroczu 2022 r.,
 • trzy miesiące w pierwszym półroczu 2023 r.,
 • dwa miesiące w drugim półroczu 2023 r.

Jednocześnie łącznie nie może to być okres dłuższy niż osiem miesięcy.

Na okres:

 • dwóch miesięcy w trzecim kwartale 2022 r.,
 • dwóch miesięcy w czwartym kwartale 2022 r.,
 • jednego miesiąca w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Gdzie znajdę odpowiedni wniosek?

Wniosek jest dostępny TUTAJ.

Wniosek jest dostępny TUTAJ.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie, wysyłając go na adres [email protected]
 • w formie papierowej, wysyłając go na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych, ul. Chmielna 73 (budynek VARSO 2), 00-801 Warszawa.

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie, wysyłając go na adres [email protected],
 • w formie papierowej, dostarczając go do jednego z biur regionalnych. Ich pełna lista jest dostępna tutaj.

Do kiedy mogę złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Prosimy o składanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu co najmniej 3 dni robocze przed terminem, w którym rata kredytu jest pobierana.

Jednocześnie informujemy, że obsługa wniosków złożonych:

 • po godzinie 14:00,
 • w dni wolne od pracy (weekendy, święta państwowe)

rozpocznie się w kolejny dzień roboczy.

Prosimy o składanie wniosków w terminie przed dniem, w którym rata kredytu jest pobierana.

 

Jednocześnie w przypadku wniosków złożonych pocztą elektroniczną:

 • po godzinie 15:00,
 • w dni wolne od pracy (weekendy, święta państwowe)

 

za datę wpływu wniosku uznaje się następny dzień roboczy.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat wakacji kredytowych?

Więcej informacji na temat wakacji kredytowych dla podmiotów rynku mieszkaniowego znajduje się na stronie: Kredyt SBC, Kredyt PIB

Więcej informacji na temat wakacji kredytowych dla klientów indywidualnych znajduje się na stronie.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu będą realizowane przez BGK od 29 lipca 2022 r. Cały proces nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytu.