Powrót

Uruchamiamy wsparcie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa opolskiego.

W ostatnim czasie podpisaliśmy aż 14 umów z pośrednikami finansowymi. Do firm z Dolnego Śląska, Opola i Wielkopolski trafi 214 mln złotych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskoprocentowych pożyczek udostępnianych z projektu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” (w województwie dolnośląskim), „Przedsiębiorcze opolskie” (w województwie opolskim) oraz Jeremie 2 (w Wielkopolsce). Projekty zasilane są ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Podpisaliśmy łącznie 14 umów z pośrednikami finansowymi w województwie dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim. Środki przeznaczone będą w całości na finansowanie przedsięwzięć skierowanych na rozwój i rozbudowę firmy oraz zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Dzięki dzisiejszym umowom do dolnośląskich przedsiębiorców trafi 90 milionów złotych. Te pieniądze pozwolą przedsiębiorcom na przeprowadzenie planowanych inwestycji, zakup sprzętu produkcyjnego i rozszerzenie oferty rynkowej – skomentował podpisanie umów Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

- Pieniądze, po które firmy już w najbliższym czasie będą mogły sięgać poprzez pośredników finansowych, to bardzo ważna pula w opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Przeznaczone są na pożyczki, a to oznacza, że będą pracować na rzecz przedsiębiorców wiele lat służąc rozwojowi firm, a przez to również rozwojowi naszej gospodarki – podkreślił marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Rolę pośredników finansowych na Dolnym Śląsku pełnić będą:

·         Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) - wartość umowy to 25 mln zł,

·         Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (WARR S.A.) – umowa zawarta na kwotę 20 mln zł,

·         ECDF S.A. i z MEGA SONIC S.A. – umowa opiewa na kwotę 20 mln zł

·         Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), która dysponować będzie kwotą 15 mln zł,

·         Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. i Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (SSIG) - wartość umowy to 10 mln zł.

Każda z instytucji oferować będzie Pożyczkę rozwojową.

Natomiast w województwie opolskim  bezpośredniego wsparcia MŚP udzielać będą:

·         Fundacja Rozwoju Śląska – umowa opiewa na kwotę 24 mln zł,

·         Fundacja Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – umowa zawarta na kwotę 22 mln zł,

·         ECDF S.A. i z MEGA SONIC S.A. – pierwsza umowa opiewa na kwotę 14 mln zł, druga na 2 mln zł,

·         Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) - wartość umowy to 10 mln zł,

·         Agencja Leasingu i Finansów S.A. – wartość umowy to 8 mln zł.

·         Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – łączna wartość dwóch umów - 24 mln zł.

Powyżsi pośrednicy oferować będą dwa produkty mała pożyczka inwestycyjna i duża pożyczka inwestycyjna. Z wyjątkiem Agencji Leasingu i Finansów S.A., która będzie oferować małą pożyczkę inwestycyjną i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A, które oferować będzie dużą pożyczkę inwestycyjną.

Ponadto ECDF Spółka Akcyjna i Mega Sonic Spółka Akcyjna dołączyły do grona pośredników finansowych w Wielkopolsce. Konsorcjum udzielać będzie wsparcia w formie mikropożyczki
i pożyczki rozwojowej. Do firm z Wielkopolski trafi łącznie 20 mln zł.

W obecnej perspektywie finansowej podpisaliśmy już 28 umów na dystrybucję środków unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Więcej o naszych programach przeczytasz tutaj.