Powrót

Unijne pożyczki z projektu Lubuski Filar 2020 już dostępne dla firm

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwsze umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która udzielać będzie lubuskim przedsiębiorcom wsparcia w formie niskoprocentowych pożyczek. W puli dla firm znajduje się aż 17 mln zł.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z Pożyczki małej (o wartości do 500 tys. zł), oraz Pożyczki dużej (od 500 tys. do 2 mln zł). Środki służyć mają finansowaniu inwestycji rozwojowych wspierających poszerzanie działalności o innowacyjne produkty lub usługi. Szczególnie promowane będą przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu oraz inwestycje dotyczące ekoinnowacji i zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach.

Zaletą unijnych pożyczek jest atrakcyjne oprocentowanie oraz brak prowizji, czy ukrytych kosztów.

Województwo lubuskie to już dziesiąty region, w którym dostępne są unijne pożyczki. Wkrótce wsparcie będzie można otrzymać również w pozostałych województwach.

Aktualna lista pośredników oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl.