Powrót

Umowy na 200 mln zł w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce

19 listopada br. w Poznaniu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak wręczył pośrednikom finansowym cztery umowy operacyjne zawarte pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE. Umowy opiewają w sumie na 200 mln zł. To pierwsze tak ważne wydarzenie w ramach projektu JEREMIE w Polsce, bowiem dzięki zawarciu tych umów przekroczone zostało 100% alokacji środków przekazanych na utworzenie Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Podczas uroczystości, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego wręczono podpisane w ramach rozstrzygniętych konkursów umowy z następującymi podmiotami:

1. Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach konkursu na Produkt Pożyczka Globalna - na kwotę 80 mln zł (53% kwoty przeznaczonej na konkurs). To trzecia umowa tego pośrednika w ramach Inicjatywy JEREMIE, 23. w ramach województwa wielkopolskiego i 80. we wszystkich regionach, w których BGK pełni rolę Menadżera. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wyniesie 155 mln zł.

2. Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach konkursu na Produkt Reporęczenie - na kwotę 40 mln zł (33% kwoty przeznaczonej na konkurs). To trzecia umowa tego pośrednika w ramach Inicjatywy JEREMIE, 24. w ramach województwa wielkopolskiego i 81. we wszystkich regionach, w których BGK pełni rolę Menadżera. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu i w ramach wszystkich umów wyniesie 100 mln zł.

3. Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ramach konkursu na Produkt Reporęczenie - na kwotę 40 mln zł (33% kwoty przeznaczonej na konkurs). To trzecia umowa tego pośrednika w ramach Inicjatywy JEREMIE, 25. w ramach województwa wielkopolskiego i 82. we wszystkich regionach, w których BGK pełni rolę Menadżera. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wyniesie 100 mln zł.

4. Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w ramach konkursu na Produkt Reporęczenie - na kwotę 40 mln zł (33% kwoty przeznaczonej na konkurs). To trzecia umowa tego pośrednika w ramach Inicjatywy JEREMIE, 26. w ramach województwa wielkopolskiego i 83. we wszystkich regionach, w których BGK pełni rolę Menadżera. Łączna kwota wsparcia przekazana temu pośrednikowi finansowemu w ramach wszystkich umów wyniesie 100 mln zł.

Dzięki inżynierii finansowej oraz efektywnemu zarządzaniu środkami łączna kwota podpisanych w województwie wielkopolskim umów wynosi ponad 585 mln zł, co stanowi 116,7 % alokacji środków przeznaczonych na inicjatywę JEREMIE, otrzymanych przez BGK w ramach Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wparcia przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Kwota, którą ostatecznie otrzymają przedsiębiorcy, zostanie znacząco zwiększona dzięki tzw. efektowi dźwigni oraz wkładom własnym Pośredników Finansowych, jakie zobowiązani się wnieść w ramach zawartych umów operacyjnych.
Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to Medium Enterprises) jest programem Unii Europejskiej, której zadaniem jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą, czyli tzw. start-upów. W kolejnej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020, JEREMIE ma zastąpić dotychczasowy dotacyjny system wsparcia przedsiębiorców zwrotną pomocą w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Celem inicjatywy jest wsparcie przede wszystkim tych firm, których instytucje komercyjne nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do tych przedsiębiorstw, które: rozpoczynają działalność, nie posiadają historii kredytowej lub nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
W ramach projektu przedsiębiorcom oferowany jest wachlarz niskooprocentowanych produktów finansowych, takich jak: kredyty, pożyczki i poręczenia. Aby otrzymać wsparcie wystarczy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, prowadzić ją lub posiadać siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Otrzymane w ramach inicjatywy JEREMIE kredyt, pożyczka lub poręczenie musi być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności.
W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządza projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Więcej szczegółów nt. inicjatywy JEREMIE: www.jeremie.com.pl