Powrót

Ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne w związku z koronawirusem

Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w kredycie na innowacje technologiczne przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ułatwienia mają być częścią rządowego pakietu antykryzysowego.

Ministerstwo zaproponowało, by w specustawie związanej z przeciwdziałaniem skutkom kornawirusa znalazły się także uproszczenia dotyczące kredytu na innowacje technologiczne.