Udział BGK w Forum Wizja Rozwoju

Największe polskie przedsiębiorstwa, właściciele małych, średnich i dużych firm, założyciele start-upów oraz innowatorzy spotkali się w Gdyni podczas Forum Wizja Rozwoju – jednego z największych wydarzeń gospodarczych na mapie Polski Północnej. Nie zabrakło przedstawicieli naszego banku, którzy przez dwa dni dyskutowali o obszarach strategicznych dla rozwoju Polski.

Forum otworzył szef rządu, Mateusz Morawiecki, który podkreślał istotę wsparcia państwa dla gospodarki, m.in. dla sektora stoczniowego. Premier mówił także, że niepodległość warunkuje rozwój gospodarczy, a dobry rozwój gospodarczy jest elementem, który umacnia niepodległość i suwerenność każdego kraju. 

Tematyka forum koncentrowała się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Rozmawialiśmy w kilku blokach tematycznych dotyczących: elektromobilności, energetyki, start-upów, gospodarki morskiej, automatyzacji i robotyzacji, transportu i logistyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Rządowy program Mieszkanie +, inwestycje energetyczne, innowacje, start-upy – to tylko niektóre z zagadnień, jakie eksperci z BGK omawiali w aż ośmiu panelach tematycznych.

Zorganizowaliśmy również własny panel nt. finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej w krajach Trójmorza. O strategicznych projektach w regionie rozmawiali m.in. eksperci z instytucji rozwoju: BGK, KUKE, PAIH oraz przedstawiciele kancelarii prawnej i przedsiębiorstw aktywnych w krajach Trójmorza.

Podczas panelu prezes Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała: Trójmorze to jedna trzecia populacji USA, a tyle samo co populacja Rosji. Wspólnie z krajami Trójmorza mamy nadzieję stworzyć siłę napędową dla wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej i nowy, głębszy wymiar jednolitego rynku. Jak dodała: we współpracy z Grupą PFR oraz bankami rozwoju z regionu pracujemy nad wehikułem finansowym, który pomoże w realizacji kluczowych inwestycji.

Celem panelu była wymiana doświadczeń w projektach i kontraktach realizowanych w krajach Trójmorza oraz omówienie możliwości wspierania rozwoju polskich przedsiębiorstw na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych. Rozmawialiśmy o tym, jak zwiększyć udział polskiego eksportu do krajów Trójmorza, jak rozwijać projekty o strategicznym znaczeniu dla Polski oraz jak pomóc podmiotom, które na rynkach międzynarodowych stawiają dopiero pierwsze kroki. Nasz panel był jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników forum.

Podczas forum zostały wręczone nagrody gospodarcze. Laureatów wyłoniła specjalna kapituła, której członkiem była prezes Beata Daszyńska-Muzyczka. Wyróżnienia zostały przyznane w siedmiu kategoriach, m.in.: społeczna odpowiedzialność biznesu, elektromobilność, e-gospodarka, start-up, innowacyjność.

Wydarzenie było także okazją do spotkań biznesowych. Na dwóch stoiskach zorganizowanych przez BGK w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz w Hali Gdynia Arena gospodarzami byli doradcy z naszego Regionu Pomorskiego.