Powrót

Udostępniliśmy unijne pożyczki w kujawsko-pomorskim

Podpisaliśmy pierwsze umowy z instytucjami finansującymi na dystrybucję trzech produktów w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym uruchomiliśmy aż 58 mln zł wsparcia dla przedsiębiorstw z tego regionu. Środki unijne posłużą wzmocnieniu innowacyjności i konkurencyjności firm.

​Finansowane będą głównie inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP. Firmy te będą mogły przeznaczyć środki na działania badawczo-rozwojowe, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój w skali międzynarodowej. Z kolei mikroprzedsiębiorcy zyskają środki na wzmocnienie swojej konkurencyjności.

 

Od kogo i na co wziąć pożyczkę?

Pożyczki na działalność badawczą i rozwojową (B+R) udzielać będzie konsorcjum „Kujawsko - Pomorski Fundusz Badań i Wdrożeń – Pożyczka” w składzie Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz Kujawsko - Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. Firmy z sektora MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości od 200 tys. do 2 mln zł.

Pożyczki na zmianę modelu biznesowego dla MŚP udzielać będzie konsorcjum „Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy, BARR, IPH Toruń, TARR”. W tym przypadku firmy mogą liczyć na wsparcie od 300 tys. do 1 mln zł.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw zaoferuje Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie do 100 tys. zł.

 

Z unijnych pożyczek mogą już korzystać przedsiębiorcy z 12 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Wkrótce dołączą do nich jeszcze trzy regiony. Efektywna dystrybucja środków unijnych to jeden z filarów strategii BGK.

Więcej o pożyczkach z projektu "Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze" znajdziesz tutaj.