Powrót

Tauron i BGK zawarły drugą umowę dotyczącą emisji obligacji hybrydowych

Tauron i BGK zawarły drugą umowę dotyczącą emisji obligacji hybrydowych

Dzięki podpisaniu przez BGK oraz TAURON Polska Energia S.A. umowy programu emisji obligacji hybrydowych polska spółka energetyczna może pozyskać w wyniku emisji obligacji do 450 mln zł na długoterminowe finansowanie swojej działalności. Środki pozyskane z emisji, z uwagi na swój podporządkowany charakter, nie będą traktowane jako dług przy kalkulacji wskaźnika długu netto/EBITDA. BGK jako jedyny polski bank przeprowadza emisje obligacji hybrydowych. 

BGK jako jedyny polski bank oferuje objęcie obligacji hybrydowych. Dla emitenta wykorzystanie tego produktu oznacza powstanie długu podporządkowanego hybrydowego. O ile obligacje podporządkowane przewidziane są w ustawie o obligacjach, o tyle ich hybrydowy charakter i cechy wynikają z wymogów agencji ratingowych. Po ich spełnieniu możliwe jest zaliczenie pozyskanych w ten sposób środków w całości lub w części jako kapitał lub quasi kapitał emitenta uwzględniany w ocenie ratingowej emitenta. Z tego względu z opcji emisji obligacji hybrydowych mogą skorzystać jedynie spółki, które mają nadawany rating przez wyspecjalizowane, zewnętrzne agencje ratingowe. Zwykle są to duże spółki publiczne, realizujące istotne przedsięwzięcia inwestycyjne. W Polce przykłady tego typu transakcji można zaobserwować wśród spółek energetycznych.

- W BGK realizujemy transakcje nabycia obligacji hybrydowych z terminem wykupu wynoszącym nawet 12 lat. To dla emitenta długoterminowe i stabilne źródło finansowania, a takiego właśnie potrzebuje sektor energetyczny. Tym samym pomagamy w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju i w transformacji energetycznej. Patrzymy na potrzeby gospodarki i kluczowych branż i na tej podstawie przygotowujemy nasze rozwiązania. Poprzez wszystkie nasze działania chcemy wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy – mówi Włodzimierz Kocon, członek zarządu BGK.

To już czwarte tego typu finansowanie pozyskane przez TAURON, a drugie udzielone przez BGK. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych Grupy, w tym na przedsięwzięcia związane z Zielonym Zwrotem TAURONA.

- Istotnymi atutami obligacji podporządkowanych jest ich długoterminowość i elastyczność. W zależności od naszych potrzeb inwestycyjnych możemy decydować w jakim stopniu wykorzystamy pulę dostępnego finansowania - wyjaśnia Marek Wadowski p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Przypomnę, że kolejny raz sięgamy po ten ważny instrument zapewniający stabilność finansową Grupy w perspektywie realizacji założeń Zielonego Zwrotu TAURONA i konieczności dalszych inwestycji z tym związanych – dodaje Marek Wadowski. 

Obligacje hybrydowe są skomplikowanym produktem finansowym o podwyższonym profilu ryzyka, wymagającym specyficznej wiedzy i odpowiedniego podejścia do oceny ryzyka. W przypadku upadłości emitenta wierzytelności obligatariuszy są spłacane w dalszej kolejności, po innych nadrzędnych wierzytelnościach emitenta, ale przed płatnościami w stosunku do właścicieli. Tego typu obligacje są niezabezpieczone, wykupywane jednorazowo na koniec okresu finansowania, bez możliwości wcześniejszego wykupu (poza bardzo ograniczonymi przypadkami sprowadzającymi się do braku płatności lub niewypłacalności emitenta). Instrument ten przewiduje również możliwość zawieszenia płatności odsetek na żądanie emitenta.

- To instrument atrakcyjny dla emitentów oraz dla świadomych ryzyka inwestorów. Wykorzystując go z jednej strony realizujemy naszą misję i wspieramy polskie firmy w rozwoju, a z drugiej strony pokazujemy, że to dobre rozwiązanie dla polskich spółek, dających miejsca pracy i budujących polską gospodarkę, ale potrzebujących długoterminowego finansowania – dodaje Włodzimierz Kocon.

TAURON skorzystał po raz pierwszy z finansowania hybrydowego w 2016 r. Wówczas obligacje spółki objął Europejski Bank inwestycyjny. Pierwsze finansowanie tego typu z BGK odbyło się w 2017 r.

Więcej komunikatów znajdziesz na stronie Biura Prasowego.