W wyniku podpisania 7 kwietnia br. przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów aneksu do umowy dotyczącej udzielania poręczeń i gwarancji w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego" nastąpiła istotna modyfikacja procedur, pozwalająca na zwiększenie zainteresowania kredytobiorców i banków ofertą BGK. Nowe zasady obowiązują od 1 czerwca br.

 

O poręczenia BGK można ubiegać się za pośrednictwem banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 2 czerwca 2011r. umowę o współpracy zawarły:
1. Bank PKO BP S.A.
2. ING Bank Śląski S.A.
3. Bank BPH S.A.
4. Bank Millennium S.A.
5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
7. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
8. Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Kolejne kilkanaście banków nawiązało z BGK kontakt i uzyskało szczegółowe wyjaśnienia na temat nowych warunków udzielania poręczeń. Spodziewamy się, że wkrótce dołączą one do grupy podmiotów aktywnie uczestniczących w programie poręczeniowym.

Poręczeniem można zabezpieczyć do 80% kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego. Poręczenie udzielane jest w wysokości od 100 tys. zł do 10 mln euro. Roczna opłata prowizyjna uzależniona jest od klasy ryzyka kredytobiorcy - w przypadku, gdy poziom ryzyka finansowego nie jest podwyższony, opłata wynosi jedynie 1,6%, maksymalnie sięga ona 2%.

Podkreślenia wymaga fakt, że dzięki otrzymaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania niektórych norm Prawa bankowego możliwe było przygotowanie i przekazanie na początku maja do banków kredytujących oferty zawarcia umów portfelowych, w których w sposób znaczący ograniczono zakres i uproszczono tryb przekazywania do BGK informacji o kredytach objętych poręczeniem.

Skorzystanie z poręczenia portfelowego nie wymaga składania przez klienta wniosku do BGK. Kredyt spełniający warunki określone w umowie portfelowej może być objęty poręczeniem portfelowym na podstawie decyzji banku kredytującego. Stawki prowizyjne zależą od wysokości marży kredytowej i wynoszą, podobnie jak przy poręczeniach indywidualnych, od 1,6% do 2% rocznie.

Oczekujemy, że wprowadzone zmiany spowodują, że poręczenia BGK zarówno te udzielane w tzw. trybie indywidualnym, lecz przede wszystkim poręczenia portfelowe, staną się instrumentem zabezpieczeniowym wykorzystywanym na szeroką skalę.