Odliczanie do kolejnych wakacji rozpoczęte, jeszcze tylko 170 kilka dni nauki w szkole i znowu wolność. Jednak są w Polsce szkoły, w których dzieci odliczają dni do końca wakacji, żeby powrócić do szkoły. Dlaczego? Bo są to Szkoły z mocą.

Szkoły z mocą zmieniania świata, edukacji oraz życia uczniów, rodziców i mieszkańców to szkoły, których poszukuje międzynarodowa Fundacja Ashoka w partnerstwie z Fundacją BGK. Organizacje chcą znaleźć szkoły, które rozwijają u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę, ale także kluczowe umiejętności społeczne, takie jak: empatia, uważność, która pozwala na pogłębione myślenie o problemie i skutkach działań, praca w grupie, przywództwo, kreatywność i otwartość na zmiany. Program Szkoły z mocą zmieniania świata zyskał patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.
Każdy może zgłosić kandydaturę na Szkołę z mocą poprzez stronę www.szkolyzmoca.edu.pl.

Do programu mogą przystąpić szkoły publiczne, stowarzyszeniowe, społeczne i prywatne, od szkół podstawowych, aż do ponadgimnazjalnych. Ważne jest by szkoły dokładały starań, żeby stawać się innowacyjnymi, korzystać z metod aktywnego uczenia i pozytywnie oddziaływać na otoczenie, dzieląc się wypracowanymi rozwiązaniami. - Jesteśmy pewni, że w Polsce jest wiele szkół, które mają świadomość tego, jak ważne są umiejętności społeczne i wiedzą jak te umiejętności przekazywać, jak je kształtować. Chcemy je wspierać, promować ich modele i metody pracy, zachęcać do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami - mówi Adrianna Lepka, prezes Fundacji BGK.

Celem programu Szkoły z mocą zmieniania świata jest nie tylko znalezienie szkół wspierających rozwój umiejętności społecznych, ale przede wszystkim upowszechnienie wartościowych praktycznych rozwiązań. Szkoły z mocą, które zakwalifikują się do programu, będą mogły współpracować z innymi placówkami z całego świata i zmieniać go na lepsze jeszcze skuteczniej. W ramach międzynarodowego programu Ashoki Changemaker Schools wytypowano już 144 szkoły w Europie, Ameryce i Afryce.

- Uważamy, że każdy może zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Dlatego od 35 lat szukamy i wspieramy innowatorów społecznych na całym świecie. I nawet jeśli nie każde dziecko jest urodzonym przywódcą zdolnym do wpływania na bieg historii, to z pewnością każde dziecko może, przy odpowiednim wsparciu, odkryć w sobie potencjał zmieniania na lepsze najbliższego otoczenia - mówi Agata Stafiej-Bartosik, przedstawicielka Ashoki w Polsce. - Poszukujemy szkół, w których umiejętności społeczne są nie mniej ważne niż lekcje matematyki czy historii - dodaje.

INFORMACJE DODATKOWE:

SZKOŁY Z MOCĄ ZMIENIANIA ŚWIATA
Program Szkoły z mocą zmieniania świata ma na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie szkół, które pomagają dzieciom rozwijać umiejętności społeczne. W roku szkolnym 2015/2016 pierwsze polskie Szkoły z mocą (Changemaker Schools) spotkają się na ogólnopolskiej konferencji o umiejętnościach społecznych w edukacji i nowej drodze uczenia się. Rozpocznie się także współpraca Szkół z mocą z innymi europejskimi Changemaker Schools.

JAKICH SZKÓŁ SZUKAMY
Nie ma dwóch Szkół z mocą (Changemaker Schools), które wyglądają tak samo, ale wszystkie je łączy pewien zestaw takich samych cech. Nie proponujemy szkołom programu do wdrożenia, ale zauważamy i wspieramy pracę, którą szkoły już wykonują.

1. WIZJA
Szkoła ma wizję i wdraża ją w praktyce, wspierając uczniów i uczennice w kształtowaniu umiejętności niezbędnych do zmieniania świata, czyli wyposaża dzieci w takie umiejętności jak empatia, kreatywność, przywództwo, uważność, praca w grupie i gotowość do wprowadzania zmian. Szkoła może mieć już duże osiągnięcia na tym polu, albo być na początku drogi. Ważne, by wszyscy w szkole wierzyli i byli zaangażowani w wizję i by pierwsze kroki w jej realizowaniu zostały już poczynione.

2. AKTYWNE UCZENIE SIĘ
Uczniowie i uczennice są aktywnymi uczestnikami, którzy uczą się w sprzyjającym im środowisku. Uczenie przez doświadczenie jest częścią każdego szkolnego dnia.

3. INNOWACYJNOŚĆ
Szkoła prezentuje zdolność i chęć rozwijania i testowania nowych idei, zachęcając uczniów i pracowników do innowacji w szkole i poza jej murami.

4. ODDZIAŁYWANIE
Szkoła z mocą - niezależnie od wielkości czy lokalizacji - ma zdolność i możliwość inspirowania innych szkół.

HARMONOGRAM PROGRAMU
wrzesień-październik 2015 - składanie nominacji
październik-grudzień 2015 - wizyty studyjne w szkołach
luty 2016 - decyzja o wyborze szkół
marzec 2016 - ogólnopolska konferencja o umiejętnościach społecznych w edukacji

ASHOKA INNOWATORZY DLA DOBRA PUBLICZNEGO
Ashoka jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną.
Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć liczy ponad 70 osób.

FUNDACJA BGK 
Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy Na dobry początek! i program wolontariatu pracowniczego Wolontariat jest super!. Jest partnerem programów Szkoły z mocą zmieniania świata i Stypendia Pomostowe oraz ¬programów edukacji obywatelskiej: Młody Obywatel i Mała ojczyzna - wspólna sprawa.

WIĘCEJ INFORMACJI 
Martyna Rubinowska
Koordynatorka programu Szkoły z mocą
Tel. 508182325
mrubinowska@ashoka.org
http://szkolyzmoca.edu.pl

ul. Nowy Świat 58 (II piętro)
00 - 363 Warszawa | Polska
Tel: +48 22 828 1320 | info_pl@ashoka.org | http://poland.ashoka.org