Powrót

Szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Na przełomie maja i czerwca Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, przeprowadził w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020 szkolenia dla pracowników Głównych oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Szkolenia, które odbyły się w 11 województwach, tj. dolnośląskim, łódzkim, zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, wielkopolskim, podkarpackim, lubuskim, opolskim i pomorskim, zgromadziły łącznie około 150 osób. Wśród uczestników znaleźli się również pracownicy Instytucji Pośredniczących i Zarządzających (Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki), Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz przedstawiciele Pośredników Finansowych (Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Szkolenia przeprowadzone zostały przez pracowników Departamentu Instrumentów Finansowych BGK a ich tematyką było m.in. przedstawienie charakterystyki oraz harmonogramu danego Projektu, roli Banku i Pośredników Finansowych oraz zaprezentowanie produktów finansowych oferowanych przedsiębiorcom w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.