Powrót

Sukces konferencji „Export Finance” organizowanej przez BGK

Aby obejrzeć film z konferencji kliknij tutaj.

Blisko 250 polskich przedsiębiorców uczestniczyło w konferencji „Export Finance - Perspektywy rozwoju wymiany handlowej z państwami rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Kaukazu" zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie odbyło się 3 lutego br. w ramach XVIII Forum Gospodarczego w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.


Współorganizatorem konferencji była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a partnerem merytorycznym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Gospodarki.


Sesję główną konferencji „Perspektywy rozwoju polskiej wymiany handlowej z państwami rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Środkowej oraz Kaukazu" poprowadził Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównymi prelegentami sesji byli: Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu BGK; Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP oraz Zygmunt Kostkiewicz, Prezes KUKE.


Uczestnicy konferencji "Export Finance" dyskutowali o możliwościach, narzędziach i metodach wsparcia eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu, działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz KUKE. Istotnym elementem spotkania było uczestnictwo przedstawicieli Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) polskich ambasad państw rejonu Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Kaukazu.

 

Podczas czterech sesji tematycznych przedsiębiorcy spotkali się z przedstawicielami banków z krajów regionu oraz z radcami handlowymi ambasad i izb handlowych. Wystąpienia dotyczyły praktycznych aspektów prowadzenia inwestycji i wymiany handlowej, otoczenia prawnego i instytucjonalnego, oceny ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wymienionych regionach. Podczas seminariów zaprezentowano m.in. profile banków zagranicznych, przykłady finansowanych transakcji, długookresowe plany inwestycyjne krajów danego regionu. W ramach spotkań toczono ożywione, merytoryczne dyskusje pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami instytucji wsparcia z Polski i zagranicy. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele KUKE, BGK, WPHI z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu.